Technologia monojonowa umożliwiaja rozbijanie struktur minerałów do pojedynczych jonów. Została opracowana przez firmę INWEX oraz INVEX REMEDIES. Cząstki monojonów powinny teoretycznie powstawać w każdym procesie dysocjacji. Dzieje się tak bardzo często w przypadku pierwiastków silnie reaktywnych. Należą do nich m.in. związki sodu, potasu, magnezu, chloru czy fluoru.

Pierwiastki mniej reaktywne – takie jak kobalt, nikiel, miedź, srebro, pallad, platyna, ruten, rod, iryd, osm, żelazo, krzem oraz złoto nie ulegają łatwo takiemu procesowi. Nawet kiedy tworzone przez nie związki chemiczne charakteryzują się dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Dzieje się tak ze względu na zdolność do tworzenia tzw. klastrów. Swoistych polimerów utworzonych przez atomy tego samego pierwiastka lub substancji chemicznej.

KlastryTechnologia monojonowa

Wiele substancji chemicznych w tym nanocząsteczkowych ma skłonność do tworzenia się tzw. klastrów-skupisk cząstek. Zjawisko to utrudnia przenikanie pierwiastków przez błony komórkowe i wywołanie zamierzonego efektu.

Klastry mogą tworzyć nie tylko związki chemiczne wymienionych we wcześniejszym akapicie pierwiastków, ale także woda. Klastry posiadają jednolitą strukturę oraz swobodnie przemieszczające się elektrony. Bez względu na posiadaną strukturę ich rozmiary są tak duże, że nie przechodzą przez błony komórkowe mikroorganizmów czy ssaków.

Atom złota, którego promień atomowy wynosi 0,144 nanometra tworzący klaster złożony z 20atomów osiągnie w skrajnym przypadku rozmiar około 6 nanometrów (zakładając powstanie struktury liniowej). Dlatego ich przeniknięcie w głąb skóry oraz wzięcie udziału różnorakich w procesach biochemicznych jest bardzo trudne.

Technologia monojonowa, struktury monoatomowe

W wyniku wieloetapowych procesów chemicznych i/lub elektrochemicznych prowadzonych w środowisku wodnym udało się rozbić ich strukturę uzyskując wiele pierwiastków, w tym m.in. złoto, srebro, krzem, miedź w formie monojonowej, trwałych wyłącznie w środowisku wodnym o ściśle określonych parametrach. Po opuszczeniu lub zmianie tego środowiska pierwiastki te cechuje naturalna skłonność do tworzenia struktur monoatomowych. Według danych literaturowych tak przekształcone monoatomowe metale nadają się do użycia w medycynie, farmakologii czy kosmetologii. Dodatkowo mogą być wykorzystane między innymi jako katalizatory do ceramiki, materiałów ognioodpornych, substancji odpornych na korozję.

Pary jonowe

Monojony mogą być także przekształcone w pary jonowe – co znacznie ułatwia ich przenikanie przez warstwę rogową naskórka. Połączone słabym wiązaniem w pary jonowe monojony, trwałe na etapie przenikania przez warstwę lipidową naskórka ulegają szybkiemu rozpadowi w kontakcie z krwią lub osoczem, co umożliwia ich szybką adaptację przez organizm w celu inicjowania poszczególnych procesów biochemicznych, mających szansę bytu wyłącznie w ich obecności.

Należy podkreślić, że zaopatrzenie każdej komórki w pierwiastki niezbędne dla życia i zdrowia, występujące w naturze oraz w wodę i tlen jest podstawą dla zachowania prawidłowego funkcjonowania organizmu. Najkrótszą drogą do osiągnięcia tego celu, jest rozdrobnienie pierwiastków do wielkości pozwalającej na ich przenikanie przez błony komórkowe. Pozyskiwane dzięki tej technologii cząstki minerałów, są ponad dziesięciokrotnie mniejsze, niż dotychczas stosowane w farmakologii i kosmetologii nanocząsteczki. Monojony złota mają rozmiar 0,2 nm, srebra 0,2 nm, natomiast krzemu 0,24 nm.

Opracowana technologia monojonowa  wydaje się być najdoskonalszą z możliwych. Jej istotą jest rozdrobnienie pierwiastków do wielkości 0,15-0,5 nm, a więc wielkości pozwalającej na ich przenikanie przez pory w błonach komórkowych mających średnicę 0,7-1,0 nm lub kanaliki sodowo – potasowe.

Technologia monojonowa zapewnia tym niezwykle małym cząsteczkom najczystszych minerałów, znajdujących się w dermokosmetykach, przenikanie do najgłębszych warstw skóry. Dostarcza jej odżywianie i odnowę na poziomie komórkowym. Technologia monojonowa dostarcza organizmowi substancji aktywnych w najlepiej przyswajalnej formie i jest bez wątpienia jedną z najskuteczniejszych metod aplikacji danego pierwiastka do organizmu.technologia monojonowa

Techonologia monojonowa – rozwój i wykorzystanie.

Technologia monojonowa jest obecnie wykorzystywana nie tylko w kosmetologii. Intensywnie badane są oparte na niej wyroby medyczne oraz produkty lecznicze – w tym preparaty przeciwnowotworowe, charakteryzujące się wielokrotnie większą skutecznością niż stosowane obecnie oraz zdecydowanie mniej szkodliwe od współcześnie stosowanych farmaceutyków.

>>> ODBIERZ KOD RABATOWY I KORZYSTAJ Z POLSKICH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW MONOJONOWYCH OD 5 DO 90% TANIEJ

„Technologia monojonowa, monojony” jest jednym z artykułów z kategorii zdrowie. Kliknij tutaj aby zobaczyć więcej artykułów z tej kategorii.

źródło: http://www.invexremedies.pl/

Share Button

Pin It on Pinterest

Share This